Su Dağıtım Sistemleri

Su Dağıtım Sistemleri

Su Dağıtım Sistemleri
Su Dağıtım Sistemleri

Su insan hayatı için vazgeçilemez bir doğa kaynağıdır. Suyun yaşam noktalarına kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde dağıtılması ve su çevriminin tamamlanması problemi insanlık tarihi kadar eski bir problemdir. Günümüzde içme suyunun yerleşim alanlarına iletilmesi ve atık su devrinin tamamlanarak arıtılması için biç çok sistem kullanılmaktadır. Yaşam alanlarına kesintisiz su temini için günümüzde kullanılan su dağıtım sistemlerinin temelinde su depoları, pompa terfi istasyonları, kuyular ve bunlar arasındaki boru hatları bulunmaktadır. Bu sistemlerin birçoğunda gelişen teknoloji ile birlikte elektriksel bileşenler kullanılması yaygınlaşmıştır. Son yıllarda da telemetri ve otomasyon SCADA sistemlerinin yaygınlaşması bu sistemlerin uzaktan izlenmesini ve kontrolünü mümkün kılmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde bu sistemlerin yönetilmesi, arızaların zamanında tespiti ve müdahalesi için büyük önem taşımaktadır.


Natura Su Dağıtım çözümü, sular idarelerinin sahip olduğu depo, terfi merkezi ve diğer tesis verilerinin bir merkezden izlenmesi, geçmişe dönük kayıt edilmesi ve kontrolüne olanak sağlar. Firmamız bu SCADA sisteminin tüm bileşenleri ile teminini, saha kurulumunu, gerekli entegrasyonları ve müşteri ihtiyaçlarına uygun yazılımlarını yaparak anahtar teslimi bir hizmet sunmaktadır.


Farklı lokasyonlarda bulunan birbirine boru hatları ile bağlı merkezlerde su miktarının kontrol edilmesi sistem topolojisi karmaşıklaştıkça zorlaşmaktadır. Sunmuş olduğumuz çözümde sahaya yerleştirdiğimiz PLC tabanlı veri iletim istasyonları sadece merkezi bir yazılımla değil aynı zamanda birbirleri ile haberleşmekte ve sistemde haberleşeme kopmaları yaşanması durumunda dahi kontrole devam edebilmektedir.


Özellikleri

 • Farklı haberleşme (Mikro dalga, WiFi, 3G, GPRS) yapılarını destekleme
 • Yedekli haberleşme mimarileri ile uyumlu çalışma
 • Sahadaki yumuşak yol verici (soft starter) ve hız kontrol (frekans konvertörü) cihazlarının izlenmesi ve kontrolü
 • Pompa (sıvı seviye rölesi, şamandıralar vb.) ve motor verilerinin (aşırı akım, faz kaybı, çalışıyor bilgisi vb.) izlenmesi ve kontrolü.
 • Farklı veri tabanı markalarına uyumluluk (SQL, Oracle, MySQL vb.)
 • Şifreli kullanıcı girişi ve kullanıcı müdahalelerinin kayıt altında tutulması
 • Geçmişe dönük veri kaydı ve detaylı analizi


Avantajlar

 • Depo su seviyelerinin sürekli kontrolü sayesinde depo taşmalarını önleme.
 • Motorların otomatik kontrolü ile enerji tasarrufu sağlama
 • Uzaktan sürekli izleme sayesinde personel ve saha ulaşım giderlerini azaltma
 • Depo seviyesi, akış miktarı, sensör değerleri, motor çalışma durma zamanları gibi verilerin geçmişe dönük saklanması, analizi ve raporlanması
 • Sistemde oluşan alarm ve arızaların uzaktan izlenmesi ve geçmişe dönük saklanması
 • Merkezi yazılımda şifreli kullanıcı girişi sayesinde güvenlik sağlanması


Projelerimiz

 • SASKİ 29 Adet saha panosu programlama, kurulum ve sistem entegrasyonu [2011]
 • SASKİ Merkezi su dağıtım sistemi SCADA yazılımının güncellenmesi [2011]
 • SASKİ 130 noktada güncelleme ve sistem entegrasyonu [2012]
 • SASKİ 15 Adet saha panosu programlama, kurulum ve sistem entegrasyonu [2014]
 • SASKİ Göl Tesisleri Terfi Merkezi Otomasyonu ve SCADA sisteminin kurulması [2015]
 • SASKİ 64 Adet saha panosu, imalatı, programlama, kurulum ve sistem entegrasyonu [2016]
 • SASKİ 430 istasyonlu merkezi su dağıtım sistemi SCADA ve otomasyon sistemi yenilenmesi [2019] 

Üretim Hattı Otomasyonu  

Bizi takip edin: Facebook